Poistenie členov

Zaplatením za turistickú známku členovia klubu automaticky získajú celoročné cestovné poistenie.

 

Cena poistenia:
1,50 EUR / rok pre každého člena bez rozdielu veku, bez vekového obmedzenia (zahrnutá do ceny členskej známky).


Územná platnosť:
územie Slovenskej republiky.

Poisteným je fyzická osoba bez obmedzenia veku a môže nim byť aj občan inej krajiny EU ako Slovenskej republiky. Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na území SR.

 

Číslo poistnej zmluvy:
37-748-006.

 

Platnosť poistenia:
od 1.4.2015 na obdobie platnosti členstva v KST. Platí aj na rok 2024 v prípade zakúpenia členskej známky (až od dátumu nahlásenia na KST, ktoré zabezpečuje výbor).

Predmet poistenia:

- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
- poistenie batožiny
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
- úrazové poistenie

Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť vrátane rekreačných športov a zimných športov, okrem vykonávania manuálnej práce a rizikovej športovej činnosti menovite uvedených v príslušných všeobecných poistných podmienkach. Predmetom poistenia nie sú náklady hradené z verejného zdravotného poistenia.

 

Poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii:

Z poistenia nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii má poistený právo na úhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami HZS pôsobiacej na území SR, pokiaľ došlo k poistnej udalosti v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, pokiaľ tieto náklady boli poistenému alebo v prípade smrti poisteného oprávneným dedičom vyúčtované na území Slovenskej republiky.

Poistná suma je 20.000 €.

 

Poistenie batožiny:

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli poistenému na poistených veciach poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou počas trvania poistenia.
Poistná suma (maximálna výška náhrady škody) je 1.000 €, max. však 350 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €.

 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu:

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobil poistený poškodenému na zdraví, živote alebo na majetku.
Union poisťovňa kryje škody na zdraví maximálne do výšky 100.000 € a škody na majetku maximálne do výšky 35.000 €.
Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobil pri výkone povolania, vedením motorového vozidla a na požičaných veciach.

 

Úrazové poistenia:
Poistenie kryje škody:
- smrť v dôsledku úrazu do výšky 7.000 €
- trvalé následky úrazu do výšky 14.000 €.

 

Postup pri vzniku poistnej udalosti:

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava. V prípade vzniku poistenej udalosti je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených na stránke KST (viď odkaz uvedený nižšie).

TEL: 0850 111 211.


Bližšie pokyny nájdete na stránkach KST, prípadne TU.


 

Zvýhodnené pripoistenie pre výkon rizikových športov na území SR:

Možnosť zakúpenia poistenia nákladov na zásah HZS v dôsledku tiesňovej situácie alebo smrti, ktorá nastala na území SR v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS, v hodnote 21 € za rok.

Poistenie je odporúčané uzavrieť tým osobám, ktoré pestujú rizikovejšie terénne aktivity (skialpinizmus, skalolezenie, ľadolezenie, freeride lyžovanie, horskú cyklistiku a pod., viď článok 5 zmluvy  – riziková skupina), než je bežná turistika.

Bližšie podrobnosti nájdete TU.

1024x768Ide o celoročné cestovné poistenie (CCP) pre územie SR, účinné od 1.4.2014 (do 31.3.2016), ktoré zahŕňa:- poistenie na technickú pomoc pri záchrannej akcii (zásah horskej služby)- poistenie batožiny- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu- úrazové poistenie.CCP sa bude vzťahovať na členov KST- pri turistických aktivitách, čím sa rozumie  pešia turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, vodná turistika (vrátane splavovania riek), vysokohorská turistika (vrátane via ferrát) a jazdecká turistika,- zúčastňujúcich sa pretekov turistickej zdatnosti (pretekári, stavitelia tratí, rozhodcovia, organizátori)- vykonávajúcich v teréne značkovanie turistických chodníkov- pri všetkých bežných aktivitách (CCP nie je viazané výlučne na turistickú činnosť).  Na rozdiel od predchádzajúceho hromadného poistenia členov KST v poisťovni Kooperatíva,  nové CCP Union nie je limitované na hromadné klubové podujatia zakotvené v kalendári, ani na pohyb po vyznačenom turistickom chodníku (samozrejme, ak  sa bude v národnom parku pohybovať člen KST mimo vyznačeného chodníka a dostane za to pokutu, voči tomu ho poistka neochráni).  Dôležité je, že poistné krytie má aj poistná udalosť, ktorá nastane počas individuálnej turistiky, alebo bežných pracovných, či rodinných aktivít doma, v práci, v dopravnom prostriedku, a pod.Poistná zmluva je pripravená na podpis, po podpísaní (vo februári) bude zverejnená na webe KST. Cena poistenia =  1€/ročne pre každého člena bez rozdielu veku (vrátane seniorov 70 +) bola rozhodnutím valného zhromaždenia KST  (10.1.2015) zahrnutá do ceny členskej známky na rok 2015.Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

Najbližšie podujatia

  • Outdoor.sk

Kalendár podujatí

<<  Júl 2024  >>
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
151617181921
222324252627